Kıbrıs Haber Ajansı

Trending-news
     CNA   Piroi sakinleri köylerinin işgalini protesto ettiler eski Lefkoşa-Larnaka yolunun açılması yönünde talepte bulundular     CNA   Dışişleri Bakanı New York’ta bir dizi görüşmede bulunmayı planlıyor      CNA    Sözcü müzakereler için yapılan hazırlıklar ışığında Türkiye’nin kışkırtıcı eylemlerine son vereceğini umut ediyor      CNA   Kıbrıs Üniversitesi dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında bulunuyor     CNA   İnşaat malzemeleri fiyatları Temmuz 2019 döneminde küçük bir düşüş kaydetti      CNA   

Maliye Bakanı: Bizim kötü benimiz, ekonominin iyileşmesi süreci için en büyük tehlikedir
ΚHA - KIBRIS/Lefkoşa 14/02/2017 19:48 
İstatistik Dairesinin, gerek 2016 yılının 4. çeyreğinde, gerekse yıl boyunca kaydedilen gelişme hızının %2,8 olduğu konusundaki ön değerlendirmesiyle ilgili olarak, Maliye Bakanı Harris Georgiades, Kıbrıs ekonomisinin kaydettiği olumlu ve sürdürülebilir büyüme hızına karşı en büyük tehlikeyi bizim kötü benimizin oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Georgiades, basın açıklaması sırasında, “Kıbrıs ekonomisi iyileşmektedir, kaybettiğimiz alanı yeniden kazanıyoruz ve istikrarlı bir şekilde çabalarımıza bağlı kalmalıyız” diye konuştu.

Maliye Bakanı, “iyi ekonomik kalkınmayı, kamu maliyesinin sürdürülebilirliği ile bağlantılı tutmayı başardık ve bu bizim bağlı olduğumuz ekonomik siyasetimizin temel karakterini oluşturmaktadır. Bu gidişatı istikrarlı tutmak bizim elimizdedir. Önümüzdeki bu ikinci fırsatı sorumluluk ve güvenilir bir şekilde yönetmeliyiz. Geçmişin yanlışlarını tekrarlamaktan kaçınarak kurtarma yolunda ilerleyebiliriz”. 
 
“Gelişme, tabanlı ve pervasız kamu harcamalarına ve bütçe açığına dayalı değildir. Ne de, ne yazık ki geçmişte olduğu gibi, aşırı ve sürdürülemez banka borçlarına dayalıdır. Gerçek ekonomik faaliyetlerin yeniden hareketlenmesinden söz ediyoruz”.
 
Maliye Bakanı İstatistik Dairesinin değerlendirmelerinin Avrupa Komisyonu tarafından pazartesi yapılan açıklamalarını da doğruladığını vurguladı ve bu yıl %2,5 ile %3 boyutunda bir büyüme hızı beklendiğine dikkat çekti. .

“Özel tüketimde bir artış kaydedilmektedir. Tüm üretim alanlarından olumlu bir gelişme var. İşsizlik oranı yıllık bazda 2015 yılı sonunda %14,9'dan %13,3'e düştü ve çalışanların sayısı %2,7 arttı”.

2016 mali dengesinin, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla GSYİH'da 9,1 milyon avro ya da %0,1 düzeyinde küçük bir artış ile dengeli kaldığını sözlerine ekleyen Bakan, “kaybolan gelir kaynağı, gerçek ekonomi nedeniyle elde edilen gelir ve iş pazarında kaydedilen iyileşmeyle karşılandı” diye konuştu.
 
Katma Değer Vergisinden (KDV) elde edilen gelirin %7, sosyal sigortaya yatırımların ise oranlar artırılmadan %4,7 arttığını belirten Maliye Bakanı, 2017 yılı için beklentilerin aynı düzeyde olduğunu dile getirdi.

Bakan “bunun gerek Kıbrıs içinde gerekse yurt dışında bulunan şüpheciler için bir cevap olduğunu belirterek “ekonomide sağlıklı bir gelişmeyi, sürdürülebilir bir kamu maliyesiyle pratik açıdan birleştirmeyi başarabildik. Ve bu, bizim ekonomi politikamızın başlıca karakterini oluşturmaktadır ve biz buna bağlı olmaya devam ediyoruz”. 

Brexit'e bağlı tehlikelerle, jeopolitik durum ve takipteki kredilerle ilgili olarak,
Georgiades, tüm bunların Maliye Bakanlığının “potansiyel riskler”
değerlendirmelerinde ve Meclise sunulan bütçede içerildiğini söyledi.

Komisyonun yüksek oranda takipteki kredilerin, uzun süren sıkı kredi koşulları
ve gelişme oranının düşüşüne neden olabileceğiyle ilgili açıklamalarını değerlendirmesi istenilen Maliye Bakanı, bunun muhtemelen mevcut bankacılık sistemi ve kredi/krediler için bir zorluk veya kısıtlama olmayacağını, kredi vermek için bankalar arası bir rekabet olduğunu söyledi.  
 
Reformlar ve gelişme çerçevesinde yapılan sürekli çabalar konusunda Maliye Bakanı “dün Mecliste, fonların serbest bırakılması, Trodos'ta devlet malları için yatırımcılar arama ve devlet piyangoları yönetiminin özelleştirilmesi ve borsanın özelleştirilmesine başlaması için fon verilmesi yönünde alınan kararı çok önemli” olarak niteledi. 

Georgiades ayrıca, “Cyta'nın önümüzdeki dönemde, özelleştirilmesi durumunda kontrolün devlette kalması koşuluyla, bir şirkete dönüştürülmesi yönünde hükümetin niyeti bilinmektedir” diye konuştu.


KHA/NS/MHY/2017
Kıbrıs Haber Ajansı
   

Closing:19/08/2019
Volume:149.725,35
CSE:69.670  -0.780%
FTSE/CySE:41.840  -0.690%
Lefkoşa35°C
Larnaka32°C