Kıbrıs Haber Ajansı

Trending-news
     CNA   Cumhurbaşkanı Anastasiades Bulgaristan Parlamento Başkanı ile görüştü      CNA   Cumhurbaşkanı Sofya İş konferansında Kıbrıs’ın yatırımcılar için uygun bir hedef olduğunu söyledi      CNA   Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk siyasi partileri iki toplumun geleceği üzerindeki kamuoyu yoklamalarını görüştü      CNA   Kıbrıs’ta Şubat 2020’de Ekonomik Hassasiyet Göstergesi geriledi      CNA   Galler Prensi Charles ve Cornwall Düşesi Camilla Kıbrıs Cumhuriyetini ziyaret edecekler     CNA   

'Deniz Kıbrıs 2019' Konferansı çalışmalarının merkezinde çevre ve teknoloji konuları vardı
ΚHA - KIBRIS/Lefkoşa 08/10/2019 19:57Yüzlerce seçkin konuşmacı ve ziyaretçinin katılımıyla Limasol’da düzenlenen “Deniz Kıbrıs 2019” Konferansının salı günkü çalışmalarında çevrenin korunması ve teknolojik gelişmeler ele alındı.
 
Konferansın düzenleyicileri tarafından yayımlanan basın açıklamasına göre, günün ilk tartışma konusu "Acaba rekabetçilik çevreyi korumak için bir bedel mi?" (“Is competitiveness the price of environmental protection”) idi.
Konuşmacılar, uluslararası yasaların olmamasının eşit rekabeti korumayı zorlandıracağı konusunda görüş birliği dile getirdiler. Çevrenin korunmasının sadece zor olmadığı ama aynı zamanda yenilik için bir fırsat olduğu dile getirildi. Çevresel hedeflerin başarılmasıyla, egzoz gazı temizleme sistemlerinin  (scrubbers) ne denli çözümün bir parçası ya da daha fazla yasa yapılmadan . Su ile yıkama sorunun bir parçası ile ilgili bilimsel değerlendirme («scrubber washwater») olabileceği sorusunu ortaya çıkardı.  
 
Bunun yanı sıraTop of Form
Bottom of Form
, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanımını güçlü bir şekilde teşvik ederken pillerin ve metanolün uygulanmaması ortaya koyuldu. Ayrıca güçlü çevre standartlarına, rekabetçi fiyatlandırma ve mevduatların artışına,  biyoyakıtın, 2050 yılına kadar çevresel hedeflerini yerine getirmek için LNG’in bir yol olup olmadığını değerlendirmek için bir araç olabileceği konusuna                     değinildi.

İlk tartışmanın devamında K D Adamson Futurist & CEO, Futurenautics Group’u geliştirilmekte olan çeşitli teknolojiler birleşiminin, küresel eğilimler ve yeni bir sürü düşüncenin etkili bir şekilde hayatımızı etkileyeceğini ve işletme ortamını yeniden şekillendireceğini vurguladı. Sismik bir değişim olacağını belirterek işletmelerin, toplumun ve ekonominin dayalı olduğu temel konuların hemen şimdi yeniden değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Gelecekte nakliye sektörünün dijitalleşerek, küreselleşerek  ve düşük karbon ile gelişimi iteceğine olan inancını dile getirdi. 


Günün ikinci tartışma konusu "Değişim yönetimi: Kesinti ya da yıkım mı?” ("Managing change: Disruption or destruction?”) oldu.
 
Konuşmacılar nakliye sanayiinin, daha iyi, daha akıllı ve çevreye daha dost olması amacıyla teknolojideki gelişmeleri değerlendirme yollarını tartıştılar. İnsan faktörünün önemi vurgulandı ve aynı zamanda çeşitlilik ve dâhiliyetin geleceğin zorluklarında uyum sağlamada anahtar rol oynayacağı dile getirildi. Konuşmacılar ayrıca yeni neslin eğitiminin, gençlerin taşımacılık sektörünün sunduğu fırsatları ve faydaları algılamalarını sağlayacağı konusunda görüş birliğine vardılar. 
KHA/NS/MHY/2019
Kıbrıs Haber Ajansı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Closing:25/02/2020
Volume:121.951,85
CSE:65.510  -0.760%
FTSE/CySE:39.370  -0.810%
Lefkoşa21°C
Larnaka22°C