Kıbrıs Haber Ajansı

Trending-news
     CNA   Kıbrıs Rum tarafı BM Genel Sekreteri tarafından önerilen sürece tamamen hazırlıklı     CNA   Fotiou: Yerleri değiştirilen kemikler muhtemelen bulunmayan kayıpların %80-85 ile bağlantılıdır     CNA   Ulusal Konsey toplantısının sonuçlanması için istişareler sürüyor      CNA   İstatistik veriler ikinci çeyrekte bütçe fazlalığında artış kaydedildiğini gösteriyor     CNA   Kipro-Klasik döneminden (M.Ö 5. Ve 4. Yüzyıl) Paphos Kraliyet Hanedanı idari-ekonomik merkezine ait yeni ve bilinmeyen anıtları gün ışığına çıkarıldı     CNA   

2019’da Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi'nde Kıbrıs ve Yunanistan alttan 3. ve 7. sırada bulunuyor
ΚHA - KIBRIS/Lefkoşa 11/06/2019 18:20Avrupa’nın toplam dijital performansını ve rekabetini izleyen ve AB üyesi ülkelerin kaydettikleri ilerlemeleri kaydeden 2019 Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi (DESI) sonuçlarına göre "Dinamik dijital politikalar, üye ülkelerin performansını artırıyor”. Buna rağmen AB’nin en büyük ekonomileri dijital teknolojide öncü olmadıkları ve AB’nin küresel açıdan rekabetçi olabilmesi için dijital dönüşümün hızlandırılması gerektiği ortaya çıktı.   

Bulgaristan ve Romanya’dan sonra listede Kıbrıs 3. ve Yunanistan’da 7. En düşük sırada yer aldı.

2017’ye tüm ülkelerin durumunun iyileşmesine rağmen kamu hizmetlerinin elektronik formları kullanılabilir veri sayısı hala tatmin edici düzeyde değil. Dört ülke (yani Romanya, Kıbrıs, Danimarka ve Finlandiya) 2017’ye kıyasla en düşük puanlara sahip oldular. İrlanda (+ 27,5 birim), İtalya (+15,75 birim) ve Letonya (+11,38 birimle) en büyük ilerlemeyi kaydettiler. En iyi performansı sergileyen üç ülke Malta, Estonya ve Letonya 82 birim üzeri not aldılar. Buna rağmen en kötü performansı sergileyen (yani Romanya, Britanya, Yunanistan ve Bulgaristan) sadece 30 birim kaydetti.

Dijital sağlık ve tedaviyle ilgili olarak Finlandiya ve Estonya’da nüfusun yaklaşık %50’si elektronik sağlık hizmetlerini kullanırken, Danimarka’da bu oran (%42) biraz daha düşük. Diğer yandan, Malta, Macaristan, Almanya ve Kıbrıs daha düşük bir performans sergileyerek %10’un altına düştü.

Genel sağlık uzmanların hemen hemen yarısı tıbbı veriler teatisinde ve reçete için elektronik araçları kullanırken, Danimarka %98, İsveç %81 ile ilk sıralarda yer aldılar. Toplam on ülkede %43 kâr elde edildi. Geriye kalan ülkelerden en kötü performansı sergileyenler Slovakya, Kıbrıs, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya %20’nin altında puan elde ettiler.
Genel açıdan, bu yılki Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi (DESI) bağlantının iyileştiğini ama artan ihtiyaçları karşılamak için yetersiz olmaya devam ettiğini ortaya çıkardı.  

DESI göstergelerinden ortaya çıkan sonuca göre, Avro Bölgesi hızlı ve süper hızlı bağlantı taleplerinin yükselişte olduğunu göstermeye devam ederek bunun önümüzdeki yıllarda sürekli artan web hizmetlerindeki uzmanlaşma ve iş ihtiyaçları nedeniyle daha da artması bekleniyor.

İlgili raporda ayrıca, en az 100 Mbps düzeyindeki çok yüksek hızlı bağlantının hanelerin %60’da var olduğuna ve Avro Bölgesi’nde üye sayısının sürekli artmakta olduğuna yer verildi. İnsanların %20’si çok hızlı Avro Bölgesi bağlantısı kullanıyor ve bu oran 2014’de kıyasla dört kez daha fazla.

Pek çok iş yerinin temel dijital uzmanlıklar istemesine rağmen, Avrupa’da, aktif iş gücünün üçte biri temel dijital becerilere sahip değil ve sadece %31’inin gelişmiş internet kullanımı yetenekleri var.
Aynı zamanda, son beş yılda AB’de bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BİT) uzmanlık istihdamları 2 milyon arttığı için ekonomi genelinde gelişmiş dijital beceri talepleri de artmakta. 

Komisyona göre, Finlandiya, İsveç, Lüksemburg ve Estonya bu endekste ilk sıralarda yer alıyor.

Avrupalıların %83’ü haftada en az bir kere internet kullanıyor (2014’te %75). Diğer yandan, AB’de nüfusun sadece %11’i hiç internet kullanmadı (2014’te %18).

Bilgisayarların ve akıllı telefonlar uygulamalarının çeşitli programlarında bulunan sipariş üstüne video ve videolu bağlantılarda büyük artış kaydedildi.

Bu alanda en iyi performanslar İrlanda, Hollanda, Belçika ve Danimarka’da kaydedilirken Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Polonya’da büyük bir fark görülüyor.

Gittikçe daha fazla şirket bulut bilişim (2014’te %11’e karşı %18), müşteriler ve diğer ilgili kişiler ile iletişim kurmak için sosyal bağlantı (2013’e kıyasla %15’ten %21)  kullanıyor.

Buna ek olarak, kamuya başvurularında bulunan internet kullanıcılarının %64’ü artık online kanallar kullanıyor ve bu da bürokrasiye kıyasla elektronik sürecin kolaylığını gösteriyor.

Buna rağmen internet kullanımında, dijital beceriler ve uzmanlıklarda AB düzeyinde cinsiyetler arasında farklılıklar mevcut olmaya devam ediyor. En büyük eşitsizlikler yukarda yer alan son alanda görülmeye devam ediyor: Bu uzmanlık alanında yer alan kadınların sayısı sadece %17 olup erkeklerden %19 daha az kazanıyorlar.


KHA/NS/MHY/2019
Kıbrıs Haber Ajansı
 
   

Closing:16/08/2019
Volume:41.052,28
CSE:70.220  0.300%
FTSE/CySE:42.130  0.330%
Lefkoşa37°C
Larnaka32°C