Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου
23/02/2018
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 23/02/2018
 
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000
       
  ΕΥΡΩ/EURO (€)    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 210.924,50    
       
ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 41,610 0,310 119.823,760
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 44,700 0,000 91.325,340
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 942,800 1,590 25.120,930
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 69,510 0,290 210.529,870
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 794,480 -0,350 1.799,000
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 878,710 0,940 119.204,530
FTSE Med  (22/2/2018) 4.304,960 -0,040  
       
       
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από  
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.