Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου
ΚΥΠΕ - 14/06/2019 
 
 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΚ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :  14/06/2019
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000
ΕΥΡΩ/EURO (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:  178,480.00
ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 41.440 -0.070 173,254.360
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 46.940 -0.300 116,574.850
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1,094.040 0.390 4,447.580
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 69.060 -0.060 173,729.550
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 790.820 0.000 5,195.510
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 894.300 0.320 57,354.700
FTSE Med  (13/6/2019) 4,435.040 -0.120
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
 
(ΚΥΠΕ/ΜΓΙ)