Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου
ΚΥΠΕ - 16/01/2019 
 
 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ : 
 
16/1/2019
 
 
 
 
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000
 
 
 
 
 
ΕΥΡΩ/EURO (€)
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 
163.869,52
 
 
 
 
 
 
ΔΕΙΚΤΗΣ
TIMH
% MET.
ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX
VALUE
% DIFF.
VALUE (€)
FTSE/CySE 20
38,720
0,050
157.933,090
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
42,530
-0,300
137.411,070
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1.048,570
0,000
1,450
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
64,610
0,090
163.869,520
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
743,630
0,740
2.373,930
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
880,470
0,430
26.458,450
FTSE Med  (15/1/2019)
4.142,440
0,640
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από
 
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
 
 
 
 
 
 

(ΚΥΠΕ/ΜΓΙ)