Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου
16/08/2018  
 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ : 
 
16/8/2018
 
 
 
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000
 
 
 
 
 
ΕΥΡΩ/EURO (€)
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:
217.949,16
 
 
 
 
 
 
ΔΕΙΚΤΗΣ
TIMH
% MET.
ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX
VALUE
% DIFF.
VALUE (€)
FTSE/CySE 20
43,820
-0,750
217.398,280
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
48,980
-0,390
210.471,120
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1.000,660
0,780
367,820
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ
73,270
-0,760
217.949,160
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
761,220
-1,090
815,880
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
873,090
-0,940
7.478,040
FTSE Med  (15/8/2018)
4.466,090
0,020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από
 
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.