Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου
ΚΥΠΕ - 19/10/2018  

 
O Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαμορφώθηκε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση ως ακολούθως:
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 19/10/2018
 
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000
       
  ΕΥΡΩ/EURO (€)    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 7.415.761,50    
       
ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 40,320 0,700 6.611.343,330
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 44,520 1,340 3.345.994,410
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 973,000 0,000 0,000
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 67,400 0,820 7.415.748,500
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 797,090 2,480 6.512.907,340
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 860,130 -0,570 4.069.767,090
FTSE Med  (18/10/2018) 4.383,330 0,630  
       
       
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από  
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.