Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου
ΚΥΠΕ - 22/03/2019 
 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ : 
 
22/03/2019
 
 
 
 
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000
       
  ΕΥΡΩ/EURO (€)    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 482,816.74    
       
ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 38.840 -0.540 479,459.210
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 42.310 -0.750 450,342.390
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 974.790 -1.190 18,438.000
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 64.810 -0.520 482,815.180
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 765.740 -0.830 7,596.800
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 890.000 -0.030 32,472.790
FTSE Med  (21/3/2019) 4,419.960 0.210  
       
       
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από  
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.