Θέατρο «Διόνυσος»
Διαγόρου 29, Τ.Τ. 1097

Τηλ.: 22818999