ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΥΠΕ

 

Αγαπητοί συνδρομητές,

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών του παρέχει το ΚΥΠΕ, σας ενημερώνουμε ότι από 1.1.2023 οι διαδικασίες διαχείρισης των συνδρομητικών υπηρεσιών αυτοματοποιούνται. Από την ημερομηνία αυτή και μετέπειτα, η μη έγκαιρη εξόφληση της συνδρομής σας (με καταληκτική προθεσμία το τέλος κάθε τιμολογημένου τριμήνου) συνεπάγεται αυτόματη διακοπή της πρόσβασης στις υπηρεσίες σας χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, όπως προβλέπεται από τη μεταξύ μας συμφωνία.

Παρακαλούμε όπως είστε συνεπείς στις οικονομικές σας υποχρεώσεις προς αποφυγή αχρείαστης ταλαιπωρίας.