Η Ρουμανία αγωνίζεται ενάντια στο χρόνο για να μετακινήσει τόνους σιτηρών από την Ουκρανία σε παγκόσμιες αγορές πριν από την επόμενη συγκομιδή, για την αποφυγή συμφόρησης, καθώς η ΕΕ ενθαρρύνει τη δημιουργία αποτελεσματικών νέων οδών μεταφοράς για τα ουκρανικά σιτηρά.