Υπάρχει ενδιαφέρον για διεύρυνση των σχημάτων των τριμερών συνεργασιών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρόσφατα διορισθείς από το Υπουργικό Συμβούλιο Γενικός Γραμματέας της Μόνιμης Γραμματείας για τους Τριμερείς Μηχανισμούς Συνεργασίας με χώρες της περιοχής, Αλέξανδρος Ζήνων, επισημαίνοντας, παράλληλα, πως τα τριμερή σχήματα συνεργασιών ενισχύουν τις πολιτικές και διπλωματικές δυνατότητες της Κύπρου.