Η επαρχία Πάφου κατέγραψε μια πολύ ψηλή βαθμολογία ως προς τη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη διεθνή προοπτική, και τη δέσμευση για διαμόρφωση της τοπικής πολιτικής και αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης, σύμφωνα με την δεύτερη συνάντηση του ΜΚΟ Cross Culture International Foundation Cyprus – CCIF Cyprus  που οργανώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Κτίζοντας τις δομές για διαπολιτισμική ένταξη στην Κύπρο», και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διαπολιτισμικού Δικτύου Πάφου Κωνσταντίνα Σωκράτους.