Περίπου 20 διπλωμάτες ξένων χωρών βρέθηκαν την Παρασκευή στο ΤΕΠΑΚ, στο πλαίσιο της προώθησης της πολιτιστικής και οικονομικής διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και του στρατηγικού στόχου του ΤΕΠΑΚ για ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησής του, μέσω της ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας με ξένες χώρες και Πανεπιστήμια.