Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοίνωσε την υπογραφή συμβολαίου για την αναμόρφωση της κεντρικής πλατείας και των παρακείμενων δρόμων στην Κοινότητα Πελενδρίου.