Μεγάλη σημασία δίδει η Τοπική αρχή στον ευπρεπισμό των πάρκων της Πάφου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος.