Το ιρακινό κοινοβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση ψήφισε νόμο, που καθιστά ποινικό αδίκημα οιαδήποτε ενέργεια εξομάλυνσης των σχέσεων του Ιράκ με το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων και επαφών μεταξύ επιχειρηματιών. Το αδίκημα καλλιέργειας οιασδήποτε επαφής με το Ισραήλ τιμωρείται με θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη.