Η προστασία των ανεξάρτητων θεσμών και των μέσων ενημέρωσης είναι το κλειδί για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό ήταν το συμπέρασμα της δεύτερης ημέρας της Διεθνούς Διάσκεψης με τίτλο «Καταπολέμηση της διαφθοράς, υπεράσπιση της δημοκρατίας: ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων», που διοργανώθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE PA), το Σάββατο.