Τεράστια επιτυχία αλλά και τεράστια πρόκληση χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης,  την επιλογή της πόλης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Cities Mission, που στόχο έχει την μετατροπή 100 ευρωπαϊκών πόλεων σε κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, 20 χρόνια πριν από το στόχο του 2050 που έχει τεθεί για όλη την Ευρώπη.