Σύμβαση με την Κυπριακή Αστυνομία για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών από την Απειλή Μη Επανδρωμένων Πτητικών Μέσων, προϋπολογισμού €2,171 εκ. πλέον ΦΠΑ υπέγραψε η εταιρεία ADAPTIT.