Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος εξέφρασαν την ανησυχία τους και καταδίκασαν οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα οποιασδήποτε χώρας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τόνισαν ότι είναι απαραίτητο για όλες τις χώρες να σέβονται το διεθνές δίκαιο, τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας των ΗΕ (UNCLOS) και όλες τις άλλες σχετικές συμφωνίες.