Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) εκφράζει την έντονη ανησυχία του αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις για το Αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Ακάμα, αφού σύμφωνα και με την Γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αναμένεται να υπάρξουν σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην ακεραιότητα και συνοχή των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Χερσονήσου του Ακάμα.