Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Μάιο 2022 κατά 23,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τις 141,5 μονάδες (2015=100), σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή. Κατά τον ίδιο, μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 12,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε τις 131,3 μονάδες.