Σταθεροποιητικές τάσεις επικρατούν την Παρασκευή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης (στις 12:49) βρισκόταν στις 68,05 μονάδες, παρουσιάζοντας αμελητέα άνοδο σε ποσοστό 0,07%.