(Σ.Σ. Αποστέλλεται εκ νέου η είδηση με διόρθωση στα ποσά που αναφέρονται στην 3η παράγραφο, στη βάση διορθωμένης ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας)