Κοινή συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους (εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις) θα έχει αύριο ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυριάκος Κούσιος σε μια προσπάθεια εξεύρεσης κοινού εδάφους σε σχέση με τη θέσπιση εθνικού κατώτατου μισθού.