Αρχίζει το Σάββατο, 9 Ιουλίου, η λειτουργία των υπηρεσιών εφημερίας προσωπικού ιατρού, οι οποίες θα παρέχουν φροντίδα υγείας σε ενήλικες και παιδιά, που είναι δικαιούχοι στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ).