Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) και το Fondation des Sciences du Patrimoine (FSP) για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.