Η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι η πρόσφατη εφαρμογή του συστήματος φωτοεπισήμανσης θα βοηθήσει στην πρόληψη και μείωση των θανατηφόρων συγκρούσεων, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του ινστιτούτου IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για την Αστυνομία.