Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού Μαθητικού Δοκιμίου της Ελληνικής Πρεσβείας για μαθητές/μαθήτριες Στ΄ τάξης δημοτικών σχολείων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.