Ερευνητές του Ινστιτούτου Κύπρου (ΙΚυ) συμμετέχουν σε πρόγραμμα για αποκατάσταση αγρο-οικοσυστημάτων στη Μεσόγειο.