Τα 20 της χρόνια γιόρτασε σήμερα σε εκδήλωση η ΝΕΠΟΜΑΚ, στο πλαίσιο των εργασιών του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς, στη Λεμεσό, με τους συνέδρους να σημειώνουν τη σημασία της οργάνωσης για ευαισθητοποίηση σχετικά με το Κυπριακό και το ρόλο που διαδραματίζει παρέχοντας υποστήριξη σε οργανώσεις νέων της διασποράς, τη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, την οικονομία και προώθηση των ανθρώπινων ιδεωδών.