Εικαστικά: Παρασκευή 19 Αυγούστου  2022 - Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022