Αρκετά ικανοποιημένη παρουσιάζεται η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου από την αεροπορική σύνδεση του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου κατά την χειμερινή περίοδο 2022-2023.