Νομοσχέδιο το οποίο να ρυθμίζει θέματα που αφορούν νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επενδύσεις τους, αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή εντός του τρέχοντος έτους.