Εικαστικά: Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 - Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022