Τρεις πίνακες από τη συλλογή των κληρονόμων του Willem de Kooning θα τεθούν σε δημοπρασία αυτό το φθινόπωρο.