Το ζήτημα της επανένωσης αποτελεί κοινό βασικό μέλημα Πεκίνου και Λευκωσίας, λέει ο Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο Λιού Γιαντάο και σημειώνει ότι η παγκόσμια ειρήνη και ευημερία μπορούν να διασφαλιστούν μόνο με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Σε συνέντευξή του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Πρέσβης της Κίνας αναφέρεται στο δικαίωμα της Κύπρου να εκμεταλλευτεί τους ενεργειακούς της πόρους, παραπέμποντας στην κοινή δήλωση των δύο χωρών του 2021, όπου, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στο σεβασμό των θαλάσσιων δικαιωμάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. «Η Κίνα τηρεί σταθερά αυτήν την αρχή και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να επιλύσουν τις διαφορές μέσω ειρηνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων, ώστε να αποφευχθεί η τροφοδότηση της αβεβαιότητας και της αστάθειας στην περιοχή», προσθέτει.