Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου θα έχει επαφές, μεταβαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, όπως ανακοίνωσε σήμερα στα Λύμπια.