Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ του ΤΕΠΑΚ (ECoE)  στα πλαίσια της πρόσκλησης Horizon Europe-Twinning (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03), εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €615.653 (Συνολικός προϋπολογισμός: €1.489.379) για το ερευνητικό έργο με τίτλο «Ενίσχυση των δυνατοτήτων του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης στην Παρατήρηση Γης για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης» – AI-OBSERVER.