Συνεχίζεται τη Δευτέρα η σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού των κρατών, παγκοσμίως, παρά το άλμα που πραγματοποίησε το κόστος δανεισμού τις προηγούμενες ημέρες, ως αποτέλεσμα της επιθετικής πολιτικής αύξησης των επιτοκίων, που ακολουθούν οι Κεντρικές Τράπεζες για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, αυξάνοντας τους φόβους για ενδεχόμενη ύφεση.