Την Κύπρο εκπροσώπησε στην Υπουργική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22-23 Νοεμβρίου 2022, στο Παρίσι, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Δρ Στέλιος Χειμώνας όπου είπε ότι η Κύπρος επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός ισχυρού διαστημικού οικοσυστήματος στην χώρα.