Το πλαίσιο της νέας Σύμβαση της Χάγης για την Αναγνώριση και Εκτέλεση Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων του 2019, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου του 2023, ανέλυσε την Πέμπτη σε ειδική εκδήλωση στο Ανώτατο Δικαστήριο ο διακεκριμένος Κύπριος Καθηγητής στο Willamette University College of Law στην Αμερική, Δρ. Συμεών Συμεωνίδης, ο οποίος έλαβε μέρος στην κατάρτιση της Σύμβασης.