Σε συστάσεις προς το κοινό, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες από τις έντονες βροχοπτώσεις, προέβει η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας.