Βασικό μας καθήκον και αποστολή είναι η υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας και των συμφερόντων της Κύπρου, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης.