Εικαστικά: Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022 - Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2022