Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συμμετείχε ο Δήμος Γεροσκήπου.