Η Φιλίππα Φωτοπούλου ήταν η αθλήτρια στα άλματα, που ξεχώρισε το 2022, με την ΚΟΕΑΣ να παρουσιάζει τους αθλητές και τις αθλήτριες των αλμάτων (οριζόντιων και κάθετων) που πέτυχαν τις κορυφαίες επιδόσεις στο 2022.