Περιθώριο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου δίνει η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ) στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Αναστασία Ανθούση, για να ενημερώσει για το τί προτίθεται να πράξει αναφορικά με τα πολλά και χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι και που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της.