Τη δυναμική διεκδίκηση μισθολογικών αυξήσεων για τους εργαζομένους που εκπροσωπεί στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών της ΣΕΚ (ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ).