Ο Bουλευτής Νίκος Τορναρίτης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην ΚΣΣΕ, μεταβαίνει τη Δευτέρα στο Παρίσι, για να συμμετάσχει σε συνεδρίες της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ και της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης,  οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 13 και 15 Δεκεμβρίου.