Απαντήσεις από τη Νομική Υπηρεσία και το Υφυπουργείο Τουρισμού θα ζητήσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προκειμένου να αποφασίσει για τον διορισμό τριών μελών της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου.