Αν δεν υπάρχουν τοπικοί άρχοντες με όραμα, αν δεν υπάρχουν ΔΣ που συνεργάζονται είναι δύσκολο να πραγματωθούν έργα, είπε ο ΠτΔ στη Σωτήρα