Σε ανανέωση της ταξιδιωτικής σύστασης για την Τουρκία προχώρησε το βρετανικό Foreign Office, ώστε να επισημάνει τον αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη.